fotoKinderen mogen in principe bij mij in de opvang komen/blijven als ze ziek zijn. Uiteraard dient alles in overleg te gebeuren en blijven de (vraag-)ouders eindverantwoordelijk.

Alleen bij een besmettelijke ziekte (zoals bijvoorbeeld krentenbaard) mag het kind, zoals u zult begrijpen, niet bij mij in de opvang komen. Bij twijfel overleg ik met mijn andere vraagouders of zij er bezwaar tegen hebben dat het zieke kind komt. Bij ziektes zoals de waterpokken is de besmettelijke periode al verstreken als de waterpokken zichtbaar zijn bij het kind. In zo'n geval heeft het voor mij geen zin om het kind te weigeren, maar ik zeg het wel tegen de andere vraagouders. Dit omdat die eventueel ook rekening kunnen houden dat hun kind het ook kan krijgen.

foto

 

 

 

 

 

Ik verwacht van iedere ouder/ouders dat zij een actueel noodformulier, correct ingevuld, achterlaten bij ons. In geval van nood kan ik betreffende ouders direct bereiken. De benodigde gegevens zijn telefoonnummers waar ouder(s) op te bereiken zijn (privé, werk, mobiel) maar ook ziekenfondsnummer, naam huisarts, en tandarts. En ook wil ik graag telefoonnummers van opa's en oma's, vrienden en buren, voor het geval dat de ouders niet te bereiken zijn.