De Visie van Gastouder Monique:

Bij mijn werkzaamheden ga ik uit van de 4 kernwaarden: 

   I. Respect

  II. Reflectie

III. Ruimte

 IV. Resultaat


I: Respect

fotoHet begrip respect vormt voor mij de basis voor een aantal waarden en normen die bij mij als gastouder leidend zijn.

Respect voor elkaar, ondanks ieders verschillen. Ieder mens is gelijkwaardig; hij of zij waardeert de ander om diens eigenheid. Wederzijds respect, en dus acceptatie , is de basis voor betrokkenheid en een open communicatie waar mensen, groot en klein, in gesprek zijn en blijven met elkaar.

 

II: Reflectie

fotoEen heldere blik naar jezelf en naar de ander, het nadenken over het creëren van openheid om elkaars handelen aan de orde te stellen.

Vanuit wederzijds respect kunnen mensen, klein én groot, naar elkaar luisteren.

Door zich te uiten en in gesprek te blijven met de ander, worden zaken helder en ontstaat er een transparante relatie waarbinnen ruimte is om te groeien.

III: Ruimte

fotoIeder mens heeft ruimte nodig; ruimte om te leven en te werken maar ook ruimte om jezelf te zijn en te groeien. Een kind heeft een veilige ruimte nodig om de wereld te ontdekken. Daar waar hij of zij zich prettig voelt en zich kan ontwikkelen. Naast ruimte krijgen is ruimte geven en nemen net zo belangrijk. Pas als je kunt zijn wie je bent, vanuit respect en reflectie naar de ander, maak je de juiste keuzes en is er sprake van een (h)echte band.

 

IV: Resultaat

fotoResultaat is de laatste, en niet de minste schakel aan de ketting. En daarmee ook direct het begin van dit continue proces.

Waarin respect hebben voor elkaar , kunnen reflecteren in openheid en ruimte krijgen en geven om te groeien onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Met als garantie : Een goed contact met vraagouders en gastkinderen.