postbus51Door de vernieuwde regels (2010), is er voor u en voor mij heel veel veranderd. Voor meer informatie over (wettelijke) regels en plichten, kijk op de site van postbus 51, en kijk dan op familie, jeugd en gezin en klik dan op kinderopvang. U ziet dan precies waar ik, als gastouder, en u aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.

E.V.C. certificaat Erkend Gastouder


fotoOp 1 januari 2010 zijn de regels in de kinderopvang gewijzigd. Vanaf die datum moet je een diploma MBO 2 Helpende Zorg en Welzijn hebben en in het bezit zijn van een diploma  kinder E.H.B.O. Bij de kinder E.H.B.O moet je na elke twee jaar weer examen doen en elk half jaar een bijscholing doen om het diploma rechtsgeldig te houden. 

Vanaf 1 januari 2010 doet de G.G.D. een jaarlijkse controle en als die een positief advies afgeven, blijf je ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dan ook dat Gastouder Monique erkend gekwalificeerd is.

Voor de meeste vraagouders, waarvan het kind/de kinderen bij mij in de opvang zijn, geldt daarom dan ook dat zij recht hebben op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangvergoeding waar u (op basis van uw belastbaar inkomen) recht op heeft, kunt u hier uitrekenen op de site van de belastingdienst.

fotoDoor de gewijzigde wetgeving in 2010 moeten de kosten van kinderopvang door gastouders gedeclareerd worden via een gastouderbureau.

Uw gastouder, in dit geval ben ik dat dus, geeft het aantal opvang-uren per kind door aan het gastouderbureau en de ouder(s) krijgen van het betreffende gastouderbureau de rekening toegestuurd. Als ouder ziet u op iedere factuur wat de kosten zijn van de gastouder en wat de kosten van het gastouderbureau zijn in de betreffende periode.

Gastouder Monique is een Calibris erkend leerbedrijf.

fotoGastouder Monique is een Calibris erkend leerbedrijf. Dit betekend dat ik gekwalificeerd ben om leerlingen op te leiden voor het diploma helpende zorg en welzijn niveau 2.

Calibris is een kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport. Voor meer informatie wat calabris precies inhoud , verwijs ik u graag naar de website van Calibris: www.calibris.nl

Erkende leerbedrijven staan garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding en staan geregistreerd bij het bedrijvenregister van Calibris.

Mocht Gastouder Monique een leerling plaatsen, dan gebeurd dit uiteraard alleen met toestemming van vraagouders.

foto

Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u terug krijgt van de belasting, dat hangt van u situatie af. De hoogte van uw inkomen en het aantal kinderen in de opvang. U kunt maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief. Ook moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand dat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Bereken HIER hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen